Կենաց Ծառ


 
ԿԵՆԱՑ ԾԱՌ, կյանքի ծառ, փայտ կենաց, ըստ Աստվածաշնչի` հավերժական կյանքն իր մեջ մարմնավորող դրախտային ծառ, որը տալիս է անմահարար պտուղներ. դրսևորում է դիցաբանական և աստվածաշնչային պատկերացումը կյանքի մասին` ի հակադրություն մահվան կամ չարի ու բարու գիտության ծառի, Հիսուս Քրիստոսի խորհրդաբանությունը` ըստ աստվածաշնչային մեկնությունների: Կենաց ծառի արտացոլում է կյանքը կրող էակների (բույսեր, կենդանիներ, մարդիկ) աստիճանական աճը և տարածումը: Դիցաբանական, աստվածաշնչային և հոգևոր համակարգերում Կենաց ծառը շեշտում է կյանքի վերընթաց գիծը` ծննդից մինչև ծաղկունք ու պտղաբերում: Նրա բարձրագույն նպատակը անմահությունն է:
  
Կենաց ծառը հանդես է գալիս բազմաթիվ անուններովաշխարհածառտիեզերական ծառ (arbor mundi), բեղմնավորության ծառերկնային ծառբարու ծառաշխարհի առանցք ևնԼինում է եռամասքառամասառկա է գրեթե բոլոր դիցաբանություններումաշխարհաստեղծման առասպելներումգեղարվեստական մշակույթներումաճի հետ կապված համակարգերումարվեստներումվիպական և քնարական երկերումստանալով բազմապիսի ձևեր:

Աղբյուրը՝http://historyarmenia.org/5240.htmlNo comments:

Post a Comment