Լեգենդ մանուշակի մասին


Մանուշակը գարնան վերածննդի խորհրդանիշն է: Նա ունի հրաշալի , ոչնչի հետ չհամեմատվող նուրբ հոտ: 
Մի հին հունական լեգենդում,մանուշակները երկրի վրա կորցրել էին Զեֆս Պերսեֆոնայի աղջկան,երբ նրան փախցրեց Պլուտոնը`մեռելների թագավորության իշխանը: Ահա թե ինչու հույները մանուշակին համարում էին տխրության և մահվան ծաղիկ և այդ ծաղիկներով պատում էին երիտասարդ աղջիկների գերեզմանները: Միևնույն ժամանակ հույները հավատում էին, որ մանուշակները անձնավորում են վերածնվող բնությունը` համարելով գարնան խորհրդանիշը:

No comments:

Post a Comment