Հայաստանի գյուղերը. Արագյուղ,Բուժական

                                                                                          Էկոտուրիզմի զարգացման նախադրյալները
Էկոլոգիական զբոսաշրջությունը բնության, նրա բաղադրիչների և պատմամշակութային հուշարձանների ճանաչողության նպատակով կազմակերպվող զբոսաշրջությունն է:Նրա հիմնական խնդիրներից է բարձրացնելէկոլոգիական կրթությունն ու իրազեկվածությունը:
Հայաստանը հարուստ է ռեկրեացիոն ռեսուրսներով, որոնցից մեկն էլ Թեղենյաց լեռներում գտնվող Բուժականի հովիտն է: Վերջինիս երկարությունը 10կմ է: Հովիտը հարուստ է կածաններով, պատմամշակութային կոթողներով և կուսական անտառով: Այստեղ, ի տարբերություն Ծաղկաձորի, որը նույնպես Թեղենյաց լեռներում է գտնվում, մարդու միջամտությունը բացակայում էր,չկան հանգստայան տներ,հյուրանոցներ: Բուժականի բնությունը կուսական է, շատ են բնական աղբյուրները, որը արշավականների համար իսկական փրկությունն է, քայլում ես լեռնային կածաններով և ջուր խմում հենց սարի աղբյուրից:Տարիներ առաջ եղել է առողջարանային քաղաք,բայց այսօր այդ շինությունները կիասվեր վիճակում են։ Օդը մաքուր է, թթվածինը շատ։
Միայն վերջին տարում սկսել են որոշ աշխատանքներ կատարվել պատմամշակութային հուշարձանների վերանորոգման համար:
Էկոզբոսաշրջիկներին գրավում է բնական մթերքները, հավատացնում եմ, որ Արագյուղում են գտնվում ամենահամեղ խնձորները, հաճարը, իսկ Բուժականի կարտոֆիլը ինքս եմ փորձել:

 էկոզբոսաշրջությունը լինում է բնապահպանական, գիտաճանաչողական, մշակութային և այլն։ Ուստի կարծում եմ, որ այս երկու գուղերում բնապահպանական զբոսաշրջությունը կարող է զարգանալ։

Անի Մանուկյան,Նելլի Հարութունյան


No comments:

Post a Comment