Լոգարիթմական ֆունկցիա

Առաջադրանք: GeoGebra ծրագրով գծել լոգարիթմական ֆունկցիայի գրաֆիկ և դրանից օգտվելով թվարկել ֆունկցիայի բնութագրիչները:


No comments:

Post a Comment