Իսպաներենի ամփոփիչ կիսամյակային առաջադրանքներ

1. Արտահայտիչ կարդալ /աուդիո/ և թարգմանել /բանավոր, աուդիո/ էջ 85
https://soundcloud.com/nelly-harutyunyan-1/ani-text-translation  

2. Ինքնուրույն գրել երկխոսություն՝ բժիշկի և հիվանդի միջև, առնվազն 80-100 բառ
Ներկայացնել աուդիո կամ վիդեո տարբերակով
Օգտագործել ակտիվ բառապաշարը Էջ 77-78
https://soundcloud.com/nelly-harutyunyan-1/ani-1-dialog 
https://soundcloud.com/nelly-harutyunyan-1/ani-2-dialog 


3. Գրել հեռախոսային հաղորդագրություն, առնվազն 50-80 բառ
Տես Էջ 93, ներկայացնել գրավոր

No comments:

Post a Comment